Pseudonimiseer


Pseudonimiseer, een dienst van Viacryp, helpt organisaties om op een veilige en gecontroleerde manier persoonsgegevens te anonimiseren. Vanuit een positie als Trusted Third Party (TTP) stelt Pseudonimiseer organisaties in staat om met bescherming van de privacy, gedrag te analyseren, metingen te doen en profielen op te stellen. De toepassingen in de praktijk liggen vooral daar waar analyses of rapporten worden gevraagd die gebruik maken van brongegevens die persoonsgegevens bevatten zoals bedoeld in de Wet. Door toepassing van pseudonimisering via een TTP wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichtingen rondom technische en organisatorische maatregelen voor het beschermen van persoonsgegevens en wordt de mate van inbreuk in geval van een datalek geminimaliseerd.

 

Datum investering: december 2016
Belang: minderheid
www.pseudonimiseer.nl / www.viacryp.com

 

TESTIMONIAL
Adam Knoop, Algemeen Directeur
“De Hoge Dennen Capital BV ziet net als wij sterke groeikansen in de ontwikkeling van Privacy Enhancing Technologies. Met de investering van De Hoge Dennen Capital BV verwachten wij versneld door te kunnen groeien in Nederland en sneller voet aan de grond te zetten buiten Nederland.”