INVESTERINGSSTRATEGIE


De Hoge Dennen Capital investeert in Nederlandse bedrijven met een voorkeur voor familieondernemingen. Op basis van de kennis, ervaring en netwerken van haar investeringsteam kiest De Hoge Dennen Capital voor een spreiding van haar portefeuille over diverse sectoren.

 

De Hoge Dennen Capital hecht waarde aan een natuurlijke en gezonde ontwikkeling van de ondernemingen waarin zij investeert. Daardoor is er ruimte om voor elke afzonderlijke investering, in nauw overleg met het management van de onderneming, invulling te geven aan strategische keuzes zoals bijvoorbeeld een buy & build scenario of een partnership.

 

Onze investment directors beschikken over een groot netwerk dat zij niet alleen aanwenden voor het realiseren van nieuwe investeringen, maar ook inzetten voor bestaande portefeuilleondernemingen. Door netwerken actief te koppelen biedt De Hoge Dennen Capital flexibiliteit, toegevoegd ondernemerschap alsmede bestuurlijke en economische meerwaarde.