DISCLAIMER


De informatie op deze internet site is naar wat redelijkerwijs mag worden verwacht actueel. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Tevens sluit De Hoge Dennen elke aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook uit die samenhangt met het gebruik van de informatie op deze internet site.

 

De informatie op deze internet site mag niet worden verveelvoudigd, worden opgeslagen en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zoals doch niet beperkt tot druk en fotokopie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Hoge Dennen.

 

Contact inzake deze disclaimer kunt u opnemen met :

De Hoge Dennen
P. van der Meijden
Postbus 139
1250 AC Laren
Telefoon: 035- 646 60 10
E-mail: meijden@dehogedennen.com

 

De Hoge Dennen Holding BV is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31035703.