PORTEFEUILLE


De Hoge Dennen Capital hecht waarde aan een natuurlijke en gezonde ontwikkeling van de ondernemingen waarin zij investeert. Daardoor is er ruimte om per investering, in nauw overleg met het management van de onderneming, invulling te geven aan strategische keuzes.